Tuesday, January 11, 2011

HUKUM BULU KUCING

Ramai yang bertanya kepada saya apakah hukum bulu kucing yang melekat pada badan ketika bersolat? Jadi bagi menjawab soalan hamba-hamba Allah yang tinggi semangat ingin tahunya ini, saya postkan pada kali ini hukum berkenaan.

Menurut mazhab Syafi'i dan Hanbali, bulu kucing yang tertanggal dari tubuh badannya adalah najis. Bukan setakat kucing, bahkan bulu binatang yang tidak halal dimakan juga adalah najis apabila tertanggal dari tubuhnya, sama ada semasa hidup mahupun dalam keadaan mati. Namun menurut Hanafi dan Maliki, ia adalah suci.

Binatang Yang Tidak Halal Dimakan Dagingnya


JIka bulu binatang yang tidak halal dimakan seperti kucing, monyet, musang, dan sebagainya terpisah daripada badannya ketika binatang itu masih hidup, maka bulu tersebut adalah najis, apatah lagi setelah binatang itu mati. Demikianlah juga anggota-anggotanya yang lain jika tertanggal daripada badannya adalah dikira bangkai juga.

Hubungannya Dengan Solat

Menurut hukum syara', syarat sah mengerjakan solat itu hendaklah bersih daripada segala najis sama ada pada pakaian, tubuh badan mahupun tempat solat itu. Oleh sebab itu, jika terdapat bulu binatang yang dihukumkan sebgai najis pada pakaian, tubuh badan dan tempat solat, maka sembahyang itu dikira tidak sah kerana menanggung sesuatu yang dikira najis. Kecuali jika bulu yang najis itu sedikit, seperti sehelai ataupun dua, kerana ia dimaafkan. Melainkan bului babi dan anjing yang tetap najis hukumnya walaupun dalam keadaan sedikit.

No comments:

Post a Comment